Kredyt gotówkowy na samochód

To oczywiste że dla banków fundamentalnym produktem stało się udzielanie kredytów w gotówce. To co go przede wszystkim wyróżnia od kredytu samochodowego to to, że aby go dostać nie trzeba mieć wcześniej ściśle sprecyzowanych celów jego wykorzystania. Kiedy już bank wyda pozytywna decyzję wówczas otrzymujemy taką kwotę finansowania o jaką się staraliśmy. Do banku nie należy analizowanie i dociekanie na co pieniądze przez niego przekazane zostaną spożytkowane. Należy pamiętać że kredyt w gotówce nie jest zabezpieczony żadnym zastawem, a więc wręcz przeciwnie w stosunku do kredytu udzielanego na samochód. W takiej sytuacji zabezpieczeniem staje się pojazd który ma być gwarancją spłaty zobowiązania. Takie rozwiązanie sprawia że kredyt samochodowy wyróżnia dużo niższe oprocentowanie niż to, które proponuje bank podczas udzielania kredytu gotówkowego.

Co wybrać?

Jak każda decyzja, którą podejmujemy w życiu, również ta o zaciągnięciu kredytu musi być gruntownie przemyślana i przeanalizowana. Co dla nas okaże się bardziej korzystne, i z perspektywy czasu nie przysporzy problemów w spłacie? Jeśli marzymy o nowym aucie wówczas jedynym sensownym rozwiązaniem staje kredyt samochodowy. Nie dość że kredyt będzie nisko oprocentowany to w dodatku nie będzie potrzebował naprawy a co za tym idzie kredytobiorca może na dłuższy czas zapomnieć o wizytach u mechanika.

Z kolei kredyt gotówkowy może okazać się korzystny w przypadku wysłużonego auta i gdy konieczna jest jego naprawa na którą nas nie stać a sam pojazd nie może być przedmiotem kredytu w banku. Wówczas staramy się o środki dowolnego przeznaczenia, które nie potrzebują zabezpieczenia w formie pojazdu a spłacający może nimi swobodnie dysponować, jednakże takie zobowiązanie cechuje wyższe oprocentowanie.

Zabezpieczenia kredytu samochodowego

Zastaw rejestrowy, przewłaszczenie oraz cesja praw z polisy AC to 3 zabezpieczenia jakie gwarantują bankom gwarancję spłaty kredytu:

•Przewłaszczenie – w tym wypadku bank staje się współposiadaczem pojazdu, a ten fakt zostaje odnotowany w dowodzie rejestracyjnym auta,

•Zastaw rejestrowy- auto zostaje zarejestrowane w sądzie rejestrowym co zostaje wpisane w dowód rejestracyjny

•Cesja praw AC – umowa zgodnie z którą w przypadku kolizji środki z polisy zostają przekazane bankowi

Takie zabezpieczenia służą po to aby zmniejszyć ryzyko kredytowe dlatego kredyt jest niskooprocentowany.