Mikro - pożyczki – szansa szybkiego wyjścia z biedy

Wychodzenie z biedy to bardzo trudny proces. Wymaga najczęściej wsparcia zewnętrznego, motywacji do zmian, rozwoju instytucji wsparcia. Mikro – pożyczka to jeden z najciekawszych instrumentów dedykowanych osobom wykluczonym finansowo w środowisku międzynarodowym. Dlaczego mikro – pożyczka działa i czy przyda się w kraju?

Funkcjonowanie mikro – pożyczki w przestrzeni międzynarodowej

Mikro – pożyczka to tak naprawdę rzadko produkt związany z bankami komercyjnymi, ale raczej z profesjonalnymi instytucjami charytatywnymi, czy działalnościami społecznymi. W mikro – pożyczce zakłada się brak zabezpieczeń, niewielkie kwoty wypłacane jednorazowo lub w ratach (zależnie od biznes planu), do tego pełne wsparcie przy dopełnianiu formalności, konsultacje ze specjalistami. Mikro – pożyczka to praktycznie gwarancja rozkręcenia niewielkiego biznesu handlowego lub usługowego, a także okazja do zdobycia nowych kwalifikacji na płatnych szkoleniach. W Polsce mikro – pożyczka w oryginalnym formacie nie występuje. Większość osób bez funduszy na biznes ubiega się o dofinansowanie z urzędu pracy, a także z funduszy unijnych. Pomoc jest najczęściej bezzwrotna. Fundusze unijne to jednak ogrom formalności, potrzeba stworzenia biznes planu i dopasowania się do konkretnego celu społecznego, technologicznego, ekologicznego, innego. Mikro – pożyczka to też jedna z najlepszych alternatyw dla pieniędzy z pomocy społecznej. Mikro – pożyczka nie uzależnia tak bardzo jak pieniądze z programów socjalnych. W dłuższej perspektywie to ogromne zagrożenie gospodarcze i presja niepokojów społecznych.

Uzależnienie od programów socjalnych niewskazane

Mikro – pożyczka to w Polsce potrzebne narzędzie, ponieważ obszary biedy, długoterminowego bezrobocia, braku dostępu do kultury i innych dóbr społecznych wyższego rzędu to fakt. Problem biedy rozpatruje się najczęściej pod względem programów socjalnych, ale mikro – pożyczka to najczęściej większa motywacja dla odbiorcy, wzmocnienie „ducha przedsiębiorczości”. Wpływ na najbiedniejsze gospodarstwa domowe odbija się naturalnie w skali makroekonomicznej. Mikro – pożyczka to według badań naukowych najszybszy sposób wychodzenia z biedy, bez uzależnienia socjalnego. Co myślisz o zagadnieniu?