Kredyt w walutach obcych – szanse i zagrożenia

Korzystanie z kredytów długoterminowych jest dużym obciążeniem dla budżetu domowego. To jednocześnie szansa na szybkie zaspokojenie podstawowych potrzeb, np. związanych z zakupem nieruchomości. Większość kredytobiorców poszukuje sposobów na ograniczenie kosztów w obsłudze kredytu rozłożonego na kilkadziesiąt lat. W artykule poznasz najważniejsze szanse i zagrożenia związane z podpisaniem umowy o kredyt w walutach obcych.

Szanse optymalizacji finansów budżetu domowego

Najważniejsza zaleta kredytu w walutach obcych to jednocześnie największe ryzyko w przyszłości. Waluta krajowa zmienia wartość w stosunku do innych walut. Pary walutowe to narzędzie inwestycyjne, które spotkasz na rynku Forex (międzynarodowa giełda walutowa). Jeżeli złotówka osłabia się względem innej waluty, w której posiadasz kredyt długoterminowy tracisz. Rata miesięczna rośnie drastycznie. Dochodzi do tego proces przewalutowania złotówek na walutę, w której spłacasz kredyt. Spread to dodatkowy koszt w spłacie podobnego zobowiązania. W przeciwnym wypadku, kiedy złotówka umacnia się względem waluty kupujesz pieniądz zagraniczny taniej, a tym samym generujesz ponadprzeciętne oszczędności. Wahania na międzynarodowym rynku walutowym charakteryzują się długoterminowym charakterem. Nauka analizy technicznej oraz analizy fundamentalnej przy spłacie kredytów w walutach obcych to właściwie obowiązek każdego kredytobiorcy. Przy kredycie rozłożonym na trzydzieści lub więcej lat kredyt w walutach obcych gwarantuje wręcz różne rodzaje wahań. W pewnych okresach możesz zaoszczędzić, ale w innych stracić. Większość banków komercyjnych udziela kredytów w walutach obcych tylko klientom o podwyższonej zdolności kredytowej. Z tego wynika, że kredyt w złotówkach jest mniej ryzykowny. Jeżeli nie posiadasz mocno rozbudowanej zdolności kredytowej nie masz szans na zaciągnięcie podobnego zobowiązania.

Wahania na rynku walutowym to zagrożenie

W Polsce jest problem tzw. „frankowiczów, czyli kredytobiorców zadłużonych we franku szwajcarskim. Ryzyko zwiększenia kosztów obsługi kredytu w walutach obcych jest akceptowane już na etapie podpisywania umowy. Banki komercyjne funkcjonują w oparciu o przejrzyste zasady, dlatego świadomość ryzyka w różnych umowach kredytowych jest niezwykle ważna. Po podpisaniu długoterminowego zobowiązania musisz stale obserwować wahania walut. W krótkoterminowych kredytach gotówkowych bardzo rzadko dochodzi do podobnych przekształceń walutowych. Najbezpieczniejsze podejście to spłata kredytu w walucie, w której generujesz standardowe dochody.